شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری درباره ما اخبار تخفیفات

دفتر باکو :

آدرس : آذربایجان، شهرباکو، کوچه استقلال، شماره 31

شماره تماس : 00994-124922056