شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان حمایت مالی + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

دفتر زاهدان :

آدرس : زاهدان- میدان آزادی- بلوار شهید مطهری- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم الزهرا

شماره تماس : 054-33233551