شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان حمایت مالی + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

دفتر کاشان :

آدرس : کاشان- بلوار قطب راوندی - بلوار پرستار - بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره)

شماره تماس : 031-55585000