شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت حمایت مالی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری + گردشگری درباره ما اخبار تخفیفات

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

تخصص ها : درد و آنستزی
بیمارستان ها : کلینیک درد مهرگان

تخصص ها : درد و آنستزی
بیمارستان ها : کلینیک درد مهرگان

تخصص ها : جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان ها : کلینیک درد مهرگان

تخصص ها : زیبایی , مو , پوست
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر پور سعادت

تخصص ها : فوق تخصص پوست - مو و لیزر
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

تخصص ها : فوق تخصص پوست - مو و لیزر
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

تخصص ها : فوق تخصص پوست - مو و لیزر
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

تخصص ها : جراح پلاستیک
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

تخصص ها : اورولوژی
بیمارستان ها : بیمارستان آیت اله یثربی

تخصص ها : ارتوپدی و جراح مفاصل
بیمارستان ها : بیمارستان آیت اله یثربی

تخصص ها :
بیمارستان ها : بیمارستان آیت اله یثربی

تخصص ها : قلب و عروق
بیمارستان ها : بیمارستان آیت اله یثربی

تخصص ها : جراح عمومی
بیمارستان ها : بیمارستان آیت اله یثربی

تخصص ها : جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان ها : مطب دکتر بهروز صادقی حریری

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

تخصص ها : زیبایی , جراح عمومی , جراحی ترمیمی
بیمارستان ها : مرکز جراحی نیاوران

تخصص ها : جراح پلاستیک
بیمارستان ها : مرکز جراحی نیاوران

تخصص ها : گوش - حلق - بینی
بیمارستان ها : مطب دکتر امین آمالی

تخصص ها : تصویر برداری
بیمارستان ها : کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی تهرانپارس

تخصص ها : زیبایی , جراحی فک و صورت
بیمارستان ها : مرکز جراحی نیاوران

تخصص ها : جراحی فک و صورت
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر شاهین شمس , دندانپزشکی عرفان نیایش

تخصص ها : جراح پلاستیک
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

تخصص ها : مو , پوست
بیمارستان ها : کلینیک پوست و مو سپهر

تخصص ها : جراحی فک و صورت
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی دکتر داوود مقبولی اصل

تخصص ها : روانشناسی
بیمارستان ها : مرکز مشاوره مهروان

تخصص ها : زیبایی , فوق تخصص پوست - مو و لیزر
بیمارستان ها : کلینیک تخصصی پوست و مو دائر

تخصص ها : پوست
بیمارستان ها : کلینیک تخصصی پوست و مو دائر

تخصص ها : تغذیه
بیمارستان ها : کلینیک تخصصی پوست و مو دائر

تخصص ها : فوق تخصص پوست - مو و لیزر
بیمارستان ها : کلینیک تخصصی پوست و مو دائر

تخصص ها : زیبایی , گوش - حلق - بینی
بیمارستان ها : مرکز پزشکی جراحی سهند

تخصص ها : ارتوپدی
بیمارستان ها : مرکز پزشکی جراحی سهند

تخصص ها : زیبایی , جراح پلاستیک , گوش - حلق - بینی
بیمارستان ها : مرکز پزشکی جراحی سهند

تخصص ها : اورولوژی
بیمارستان ها : مرکز پزشکی جراحی سهند

تخصص ها : روانشناسی
بیمارستان ها : مرکز مشاوره مهروان

تخصص ها : دندانپزشکی
بیمارستان ها : خانه دندانپزشکی خانواده

تخصص ها : دندانپزشکی
بیمارستان ها : خانه دندانپزشکی خانواده

تخصص ها : دندانپزشکی
بیمارستان ها : خانه دندانپزشکی خانواده

تخصص ها : دندانپزشکی
بیمارستان ها : خانه دندانپزشکی خانواده

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)

تخصص ها : چشم پزشکی
بیمارستان ها : مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)

تخصص ها : آزمایشگاه (ویروس شناسی)
بیمارستان ها : آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان

تخصص ها : اورولوژی
بیمارستان ها : کلینیک اورولوژی ایرانیان

تخصص ها : زیبایی , مو , پوست
بیمارستان ها : کلینیک تخصصی پوست و مو دائر

تخصص ها : جراح پلاستیک , گوش - حلق - بینی
بیمارستان ها : کلینیک سینا مدیران

تخصص ها : زیبایی , جراح پلاستیک
بیمارستان ها : کلینیک سینا مدیران

تخصص ها : زیبایی , مو , پوست
بیمارستان ها : کلینیک زیبایی افشان

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر

مشتریان