شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری + گردشگری درباره ما اخبار تخفیفات

پروفایل دکتر مجید نجفی


دکتر مجید نجفی
تخصص ها :

درد و آنستزی

درمان ها :

تزریق اپیدورال وفورامینال , فایبر لیزر PLDD , تزریق گاز اوزون (هر جلسه) , تزریق شانه در اتاق عمل , تزریق مچ دست CTS , خار پاشنه , عمل CTS , نوار عصب وعضله واندام فوقانی , نوار عصب وعضله واندام تحتانی , نوار عصب وعضله هر دو اندام

تجربه کاری:

مدیر کلینیک چند تخصصی درد مهرگان، مسوول فنی کلینیک چند تخصصی درد مهرگان

بیمارستان ها :

کلینیک درد مهرگان

زبان های خارجی:

انگلیسی

  • دارای بورد آنستزی و درد از دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو انجمن آنستزی و درد ایران
  • عضو انجمن آنستزی و درد آمریکا

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر