شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان حمایت مالی + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

پروفایل دکتر حسین کیوانی


دکتر حسین کیوانی
تخصص ها :

آزمایشگاه (ویروس شناسی)

درمان ها :

تجربه کاری:

در حال حاضر استاد تمام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

بیمارستان ها :

آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان

زبان های خارجی:

انگلیسی - فرانسه

  • دکترای عمومی در سال 1368 از دانشگاه تهران
  • در سال 1375 دوره دکترای تخصصی (ph.D) در کشور فرانسه و دانشگاه شربروک کانادا
  • عضو هیئت علمی دانشگاه های تهران- علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر

مشتریان