شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان حمایت مالی + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

پروفایل دکتر سحر اشرفی


دکتر سحر اشرفی
تخصص ها :

روانشناسی

درمان ها :

تجربه کاری:

درمانگر مرکز مشاوره کاج ، درمانگر و مدیر داخلی مرکز مشاوره روان مهر ، درمانگر مرکز مشاوره فراسنجش فیدار ، مسئول فنی و درمانگر مرکزمشاوره مهروان ، مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد حکیمیه ، مدرس مهارتهای زندگی و مشاور کارگاههای کنترل خشم و مهارت جرأت ورزی فرهنگسرای آبشار

بیمارستان ها :

مرکز مشاوره مهروان

زبان های خارجی:

آذری ، استانبولی

  • لیسانس روان شناسی بالینی
  • ارشد روان شناسی عمومی
  • دکترای روان شناسی عمومی
  • انجمن روان شناسی ایران
  • خانه روان شناسان ایران
  • سازمان نظام روان شناسی ایران

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر

مشتریان