شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان حمایت مالی + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

ثبت مراکز درمانی


برای پیوستن به شبکه درمانی تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا کلاب فرم زیر را تکمیل کنید.کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس می گیرند.

مزایا


تبلیغات از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی مربوط به گردشگری سلامت

جذب بیماران داخلی و خارجی در تمامی زمینه های درمانی

تبلیغات مرکز درمانی در شبکه بانکی

ساماندهی واسطه های درمانی

مشتریان