شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری + گردشگری درباره ما اخبار تخفیفات

بیوپسی از نسج نرم


تجویز بیوپسی برای بیماری‌های بافت نرم دهان مونه برداری چهت تشخیص قطعی ضایعات دهانی به کار می رود.در بعضی موارد که با تشخیص کلینیکی قادر به تشخیص نهایی و قطعی نیستیم و یا مواردی که گمان به بدخیمی ضایعات دهانی داریم از نمونه برداری استفاده می کنیم و این کار توسط متخصص بیماریهای دهان وفک و صورت انجام می شود. • هر ضایعه‌ای که بیشتر از دو هفته باقی مانده است. • هر ضایعه ای که به دنبال درمان موضعی به طور موقت بهبود یافته و سپس عود کرده است. • لوکوپلاکی، اریتروپلاکی و زخم‌های وسیع مستلزم بیوپسی هستند. • اگر ضایعه ای دچار تغییر رنگ و یا در معاینه پیاپی رشد بیشتر آن مشخص شود. • ضایعات زیرمخاطی که گاهی چندان سبب تغییر رنگ مخاط نمی‌شوند وحتی به خوبی قابل لمس نیستند، به ویژه اگر تغییر اندازه پید بیشتر

در شبکه بین المللی سلامت آترینا بیماران می توانند خدمات درمانی را در بهترین مراکز معرفی شده از سوی آترینا زیر نظر مجرب ترین پزشکان دریافت نمایند و همچنین تیم پشتیبانی آترینا پس از دریافت خدمت با بیمار تماس گرفته و چنانچه بیمار در مورد وضعیت فعلی خود یا نحوه مصرف دارو و .....سوالی داشته باشد آن را با پزشک معالج بیمار درمیان گذاشته و سپس پاسخ پزشک را به او ابلاغ می نماید.

هزینه ی خدمات پزشکی در ایران به نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر و از لحاظ پزشکی بسیار مرتبه بالایی در کشورهای دنیا دارد و کشور ما در دیرباز در چهار راه تجارت دنیا قرار داشته است و در حال حاضر در مجاورت بیش از ۱۰ کشور با جمعیت بیش از ۲۰۰ میلیون نفر است.: ایران دارای بیمارستان های مجهز و باکیفیتی است که از تجهیزات و تکنولوژی بالا استفاده می کنند و خدمات پزشکی و زیبایی با کیفیت بالایی ارائه می شود و از نظر گردشگری سلامت ایران دارای تاریخ کهن و فرهنگ غنی در کنار آب و هوای چهار فصل کشور می باشد.

توضیحات تخصصی درمان


تجویز بیوپسی برای بیماری‌های بافت نرم دهان مونه برداری چهت تشخیص قطعی ضایعات دهانی به کار می رود.در بعضی موارد که با تشخیص کلینیکی قادر به تشخیص نهایی و قطعی نیستیم و یا مواردی که گمان به بدخیمی ضایعات دهانی داریم از نمونه برداری استفاده می کنیم و این کار توسط متخصص بیماریهای دهان وفک و صورت انجام می شود. • هر ضایعه‌ای که بیشتر از دو هفته باقی مانده است. • هر ضایعه ای که به دنبال درمان موضعی به طور موقت بهبود یافته و سپس عود کرده است. • لوکوپلاکی، اریتروپلاکی و زخم‌های وسیع مستلزم بیوپسی هستند. • اگر ضایعه ای دچار تغییر رنگ و یا در معاینه پیاپی رشد بیشتر آن مشخص شود. • ضایعات زیرمخاطی بیشتر