شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری درباره ما اخبار تخفیفات

همه حق دارند سالم باشند

در سلامت هم شریک باشیم

شرکت تسهیلگری آترینا با فراهم کردن شبکه درمان ، حامیان و NGO ها تلاش دارد تا دسترسی به خدمات درمانی را برای افراد کم توان و کم درامد تسهیل کند

مراکز درمان ، شبکه حمایت مالی درمانی آترینا


NGO ها ، شبکه حمایت مالی درمانی آترینا


حامیان ، شبکه حمایت مالی درمانی آترینا


اگر نیاز به خدمات درمانی به صورت رایگان یا باهزینه کم دارید و دارای شرایط زیر می باشید

  • شرط اول
  • شرط دوم
  • شرط سوم

برای پیوستن به شبکه حمایت مالی درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

برای پیوستن به شبکه حمایت مالی درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید