شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان خیریه + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

همه حق دارند سالم باشند

در سلامت هم شریک باشیم

شرکت تسهیلگری آترینا با فراهم کردن شبکه درمان ، حامیان و NGO ها تلاش دارد تا دسترسی به خدمات درمانی را برای افراد کم توان و کم درامد تسهیل کند

مراکز درمان ، شبکه خیریه درمانی آترینا


NGO ها ، شبکه خیریه درمانی آترینا


حامیان ، شبکه خیریه درمانی آترینا


اگر نیاز به خدمات درمانی به صورت رایگان یا باهزینه کم دارید و دارای شرایط زیر می باشید

  • شرط اول
  • شرط دوم
  • شرط سوم

برای پیوستن به شبکه خیریه درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

برای پیوستن به شبکه خیریه درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید