شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری + گردشگری درباره ما اخبار تخفیفات

خانه دندانپزشکی خانواده


بیمارستان :

خانه دندانپزشکی خانواده

توضیح :

کلینیک خانواده در زمینه دندانپزشکی فعالیت می کند و تمامی خدمات دندانپزشکی را برای مشتریان فراهم نموده و رضایت خاطر تمامی بیماران را فراهم کرده است. خانه دندانپزشکی خانواده از فضای مدرن و زیبایی تشکیل شده و آرامش خاطر مشتریان را از لحاظ روحی و جسمی فراهم می کند. در این کلینیک کلیه خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی برای بیماران و اطفال انجام می شود.

نام شهر :

تهران - تهران

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر

توضیحات تکمیلی