پکیج انحراف چشم


42,000,000     ریال

درمان
انحراف چشم (چهار عضله)
شهر
تهران
هتل
همراهان
تعداد همراهان پیشفرض :

خدمات آترینا کلاب


تخفیف
پرونده پزشکی
مشاوره رایگان

مراحل انجام درمان در ایران

همکارانکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا می باشد.